DTP/opmaak transliteratie

Indien de doeltaal* een ander schriftsysteem of alfabet gebruikt dan het Latijnse (bijvoorbeeld Chinees, Grieks, Russisch of Arabisch) of er niet van links naar rechts wordt geschreven, is het belangrijk dat óók de opmaak van het document op correcte wijze gebeurt. Zodat bijvoorbeeld een technische handleiding op de juiste wijze wordt weergegeven en er geen vreemde fouten ontstaan.

Het Vertaalhuis verzorgt daarom niet alleen de vertaling, maar ook de opmaak ervan: de transliteratie. Daartoe maken wij gebruik van internationaal erkende transliteratiesystemen en toetsenborden met bijvoorbeeld het cyrillische alfabet voor (Slavische) talen. Meer weten? We informeren je graag en geheel vrijblijvend over onze werkwijze en de mogelijkheden.


* de taal waarnaar vertaald moet worden