HET VERTAALHUIS: ALLE TAALDIENSTEN IN HUIS

Vertalen en ook tolken, het inspreken van vreemde talen, transliteratie (omzetting naar een ander schriftsysteem, 
zoals Chinees, Grieks, Arabisch of cyrillisch schrift): Het Vertaalhuis heeft vele taaldiensten in huis. 
Lees meer over al onze tekst- en taaldiensten.