Beëdigde vertaling van officiële documenten

In geval van het vertalen van juridische stukken, notariële akten, medische rapporten, overheidsdocumenten en officiële stukken zoals een testament, diploma of adoptiepapieren kan een beëdigde vertaling worden verlangd. Het Vertaalhuis biedt deze mogelijkheid. Onze beëdigde vertalers zijn opgenomen in het kwaliteitsregister en zijn bevoegd om officiële documenten te vertalen. Daarbij voorzien ze de vertaling van een verklaring dat de tekst woordgetrouw en nauwkeurig is vertaald, gewaarmerkt met een stempel en handtekening.
 

Wordt er gevraagd om een beëdigde vertaling ook te legaliseren, dan moet een verklaring voor de echtheid van de handtekening van de vertaler worden afgegeven. De legalisatieprocedure is omslachtig, maar dankzij het zogenaamde Apostilleverdrag dat vele landen hebben getekend gaat het legaliseren eenvoudiger. De apostille wordt afgegeven door de griffier van de arrondissementsrechtbank. Is er geen Apostilleverdrag (veel Afrikaanse landen en landen in het Midden-Oosten zijn er niet bij aangesloten), dan verloopt legalisatie via het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het Vertaalhuis verzorgt de gehele legalisatieprocedure; je hebt er geen omkijken naar.