Disclaimer

Het Vertaalhuis besteedt veel aandacht en zorg aan deze website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken, stem je in met deze disclaimer.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten zijn voorbehouden. Het Vertaalhuis spant zich in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Het Vertaalhuis aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Het Vertaalhuis spant zich in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar Het Vertaalhuis aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij Het Vertaalhuis of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Het Vertaalhuis. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming door Het Vertaalhuis.